POLISH FAIR & FRIENDLY

Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy…

Jesteście w tej uprzywilejowanej sytuacji, że macie możliwość sprzedawania dóbr do podmiotów detalicznych w Polsce. Nasz kraj to prawie 40 – milionowy Naród, zdecydowanie największy rynek wśród nowych członków Unii Europejskiej.

Klientami są Polacy i oni będą decydować w najbliższych latach jakie produkty będą wybierać. My będziemy się starali przekonywać Polaków do kupowania produktów takich firm, które są „Polish Fair & Friendly”, co to oznacza:

  1. brak dyskryminacji polskich firm detalicznych na krajowym rynku;

  2. wsparcie ich rozwoju, gdyż są w dużo trudniejszej sytuacji ze względu na niewystarczający dostęp do kapitału niż zachodnie firmy;

  3. warunki handlowe dla polskich firm powinny być równane do najlepszych dostępnych na rynku;

  4. produkty sprzedane w Polsce powinny mieć najwyższą możliwą jakość;

  5. pozycjonowanie cenowe nie powinno odbiegać od pozycjonowania w innych państwach Unii Europejskiej i świata (szczególnie USA, gdzie towary są tańsze niż w EU).

Zachęcamy podmioty detaliczne do zgłaszania swoich uwag, dotyczących pracy dostawców pod adresem kontakt@naszhandel.pl.